Deze website

Deze website gaat over de zogenaamde enquêteprocedure, die uitsluitend door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam wordt behandeld. Deze procedure is een bijzondere juridische en soms langdurige procedure die speciaal is bedoeld voor ondernemingen waarbinnen zodanige conflicten, patstelligen of problemen ontstaan dat ingrijpen door de Ondernemingskamer noodzakelijk is.

Het doel van deze website is het op begrijpelijke en toegankelijke wijze delen en toelichten van juridische informatie en rechtspraak over de enquêteprocedure. Dit is vooral – maar niet uitsluitend – interessant voor bestuurders en aandeelhouders van een onderneming die met een enquêteprocedure worden geconfronteerd, of juist daarvan gebruik willen maken. De enquêteprocedure kan zeer ingrijpende consequenties hebben voor een onderneming, en dus ook voor haar bestuurders en aandeelhouders. Dat maakt deze procedure  tot een effectief en gevreesd drukmiddel.

De menubalk hierboven geeft de inhoud van deze website weer:

  • u bevindt zich nu onder ‘Deze website‘.
  • onder ‘Enquête-advocaat Lorentz Bults‘ is informatie over de auteur van deze site opgenomen.
  • De enquêteprocedure‘ bevat een overzicht, in vogelvlucht, van de vschillende fases en aspecten van de enquêteprocedure.
  • onder ‘Blogs over de enquêteprocedure‘ zijn blogs geplaatst die gaan over de enquêteprocedure. Daarin worden actuele uitspraken van de Ondernemingskamer en bepaalde aspecten van de enquêteprocedure kernachtig uiteengezet en toegelicht.

Een ieder wordt uitgenodigd contact met de enquête-advocaat op te nemen voor opmerkingen of vragen.