Behandeling van het enquêteverzoek

De behandeling van het enquêteverzoek vindt plaats door de Ondernemingskamer in een rechtszaal van het Paleis van Justitie te Amsterdam. De rechters van de Ondernemingskamer zijn daarbij uiteraard aanwezig: drie rechters en twee zogenoemde ‘raden’ (dat zijn accountants). De raden maken onderdeel uit van de ondernemingskamer, omdat binnen de enquêteprocedure vaak complexe bedrijfseconomische kwesties aan de orde kunnen komen. De accountancy-expertise van de raden kan dan goed van pas komen.

Op de behandeling ter zitting worden de advocaten van de verzoekende partij(en), de verwerende partij(en), de onderneming zelf en van eventuele overige belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een toelichting op de zaak te geven. Daarna stellen de rechters van de Ondernemingskamer vragen aan de aanwezige partijen en hun advocaten, om een beter beeld te krijgen van de zaak en de achtergronden en redenen van het ontstane conflict. Na afloop wordt medegedeeld wanneer de Ondernemingskamer haar uitspraak zal doen.

Afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak, kan dat enkele dagen of enkele maanden duren. Maar eerst zal de Ondernemingskamer zich moeten buigen over de vraag of er, zoals de verzoekers stellen, is gebleken van gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen.